English   Slovenčina   Slovenski   Magyar   Deutsch
GLOBAL EDUCATION ACROSS BORDERS

Globális nevelés - Az élet globálisan

 

A globális nevelés egy oktatási szemlélet, amelyet az a tény hívott életre, hogy a mai ember egyre erőteljesebben globalizálódó világban él és cselekszik. Ezért az oktatás központi szerepet játszik abban, hogy a tanulók lehetőséget kapjanak és képessé váljanak saját nézőpontjuk kialakítására és megosztására, segít számukra megtalálni szerepüket a globális közösségen belül. A globális nevelés lehetővé teszi a komplex társadalmi, ökológiai, politikai és gazdasági kérdések összefüggéseinek megértését és megvitatását, valamint új gondolkodás- és cselekvési módok kialakítását.

A globális nevelés integratív megközelítés, magában foglalja a fejlesztési képzést, az emberi jogi képzést, a fenntarthatóságra nevelést, a békére és konfliktusmegelőzésre nevelést, az interkulturális oktatást és az aktív állampolgárságra nevelést.

"A nevelés a személyiség fejlődésének teljességét, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok elfogadottságának erősítését szolgálja. Elősegíti a nemzetek, faji és vallási közösségek közötti megértést, toleranciát, és barátságot."

UNESCO 1974: Az Oktatásra és a Nemezetek Közötti Megértésre vonatkozó Ajánlás

"A nevelést olyan folyamatnak kell tekintenünk, mely révén az egyének és a közösségek kiaknázhatják a bennük rejlő képességeket. A nevelés kulcsfontosságú a fenntartható fejlődés támogatásában, és az emberek fogadókészségének növelésében a környezeti és fejlesztési kérdések iránt."

UNCEP 1992: Agenda 21, 36. fejezet: Oktatás, Szemléletformálás, és Képzés

"A globális nevelés a világ valós tényeire való nyitottságot oktatja, felkeltve az igényt egy igazságosabb, méltányosabb világra és az emberi jogok általános érvényesítésére."

 

Maastrichti Globális Nevelés Nyilatkozat 2002
Mi a globális nevelés? Miért a globális nevelés? A globális nevelés fogalma Milyen módszereket használunk? Módszertani példák